Analiza techniczna – strategia inwestowania

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Analiza techniczna – strategia inwestowania

Proponowana strategia inwestowania oparta jest na używanym przez wielu inwestorów trzyekranowym systemie inwestycyjnym. Zanim zaczniesz stosować strategię przeczytaj dokładnie strony trend, wskaźniki AT – MACD i RSI oraz świece japońskie.

Ekran pierwszy (wykres tygodniowy) jest podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnej , w którym za pomocą linii trendu lub wybranego przez siebie wskaźnika śledzącego trend (dla akcji i kontraktów terminowych proponujemy tygodniowy histogram MACD) należy ustalić kierunek trendu. Przypominamy, że wskaźniki śledzące trend dają wiele mylnych sygnałów w trendzie bocznym (horyzontalnym).

 • w trendzie wzrostowym możesz jedynie kupować lub czekać;
 • w trendzie spadkowym możesz jedynie sprzedawać „krótko” lub czekać.

Ekran drugi (wykres dzienny) umożliwia wyszukiwanie okazji do kupna w trendzie wzrostowym lub do sprzedaży „krótkiej” w trendzie spadkowym. Okazji szukać należy za pomocą jednego z oscylatorów ( dla akcji i kontraktów terminowych proponujemy dzienny oscylator stochastyczny lub RSI). W trendzie wzrostowym bierzemy pod uwagę jedynie sygnały kupna, natomiast w trendzie spadkowym jedynie sygnały sprzedaży. Podjęcie decyzji powinno nam ułatwić połączenie sygnałów płynących z wybranego oscylatora z formacjami świecowymi lub technicznymi (liniowymi, odwrócenia lub kontynuacji trendu).

Trzeci ekran ( czterogodzinny lub krótszy) umożliwia precyzyjne ustalenie momentu zajęcia pozycji za pomocą zmiany cen w trakcie sesji. Umożliwia to technika przesuwających się zleceń kupna lub sprzedaży „krótkiej” oraz formacje odwrócenia trendu.

Omówimy ją na podstawie wykresów akcji.

okno inwestycyjne 1

Rys. Tygodniowy wykres akcji.

Na tygodniowym wykresie określamy kierunek trendu (za pomocą wskaźnika śledzącego trend, linii trendu). Zajmujemy pozycje zgodnie z poniższymi wskazówkami dopóki nie zmieni się kierunek trendu.

 1. Ekran tygodniowy wskazuje trend wzrostowy – nr 1.

  okno inwestycyjne 2

  Rys. Dzienny wykres akcji tygodniowego trendu 1(trend wzrostowy).

  a) dopóki ekran dzienny wskazuje trend wzrostowy – nie podejmuj żadnej decyzji;

  b) ekran dzienny wskazuje trend spadkowy (na ekranie oznaczony literkami „D”) – czekaj aż wybrany oscylator wygeneruje sygnał kupna.

  okno inwestycyjne 3

  Rys. Wykres dzienny trendu spadkowego.

  c) umieść zlecenie kupna na następny dzień powyżej szczytu dzisiejszej czarnej świecy (na wykresie oznaczona literą „K”). Jeżeli w dniu następnym będą kontynuowane spadki, przesuń zlecenie kupna powyżej kolejnej czarnej świecy lub wykorzystaj wykres krótszy (np. czterogodzinny)

  okno inwestycyjne 4

  Rys. Wykres czterogodzinny.Określenie momentu kupna.

  Na wykresie widzimy, że ceny doszły do linii wsparcia trendu tygodniowego i zawróciły. Wskaźnik RSI dał sygnał kupna (załamanie), natomiast MACD dał sygnał poprzez dywergencje. Jest to idealny czas dokonania zakupów. 

  Technikę można z powodzeniem stosować dopóki dzienny wykres cenowy nie przebije trendu tygodniowego (lub na tygodniowym MACD nastąpi odwrócenie). Jego przebicie i utrzymanie się cen poniżej trendu głównego jest pierwszym sygnałem jego odwrócenia. W takim przypadku proponujemy zrezygnowanie z systemu dopóki sytuacja na rynku nie zostanie wyjaśniona.

  Gdy ceny wzrosną powyżej świecy, na której ustawiłeś zlecenie kupna i zlecenie zostanie zrealizowane, postaw zlecenie sprzedaży na poziomie minimum z ostatnich dwóch dni. Jeżeli ceny zaczną rosnąć przenieś zlecenie sprzedaży na taki poziom, aby w przypadku odwrócenia się trendu wyjść z rynku bez strat.

 2. Ekran tygodniowy wskazuje trend spadkowy – nr 2.

  okno inwestycyjne 5

  Rys. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w tygodniowym trendzie spadkowym.

  W tygodniowym trendzie spadkowym możemy jedynie sprzedawać”krótko”. Na wykresie literą „S” oznakowano Sygnały sprzedaży oraz literą „Z” ostatecznego zamknięcia pozycji .

  a) ekran dzienny wskazuje trend spadkowy – nie podejmuj żadnej decyzji;

  b) ekran dzienny wskazuje trend wzrostowy (czekaj aż wybrany oscylator wygeneruje sygnał sprzedaży „krótkiej”) – umieść zlecenie sprzedaży „krótkiej” na następny dzień poniżej dołka dzisiejszej białej świecy. Jeżeli w dniu następnym będą kontynuowane spadki, przesuń zlecenie sprzedaży „krótkiej” poniżej kolejnej białej świecy. Technikę można z powodzeniem stosować dopóki dzienny wykres cenowy nie przebije trendu tygodniowego (lub na tygodniowym MACD nastąpi jego odwrócenie). Jego przebicie i utrzymanie się cen powyżej trendu głównego jest pierwszym sygnałem jego odwrócenia. W takim przypadku proponujemy zrezygnowanie z systemu dopóki sytuacja na rynku nie zostanie wyjaśniona.

  Gdy ceny spadną poniżej świecy, na której ustawiłeś zlecenie sprzedaży „krótkiej” i zlecenie zostanie zrealizowane, postaw zlecenie kupna na poziomie maximum z ostatnich dwóch dni. Jeżeli ceny zaczną spadać przenieś zlecenie kupna na taki poziom, aby w przypadku odwrócenia się trendu wyjść z rynku bez strat.

Trzyekranowy system inwestycyjny może wykorzystywać zarówno inwestor długo terminowy, jak i krótkoterminowy. Przy inwestowaniu długoterminowym nie rezygnujemy z transakcji dopóki na wykresie tygodniowym nie zostanie wygenerowany sygnał odwrócenia trendu. Inwestor krótkoterminowy może wykorzystywać trendy dzienne do zamykania swoich pozycji z chwilą wygenerowania na nich sygnału kupna (sprzedaży) i szukania okazji na innych akcjach.