Analiza techniczna – wyznaczanie linii trendu

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Analiza techniczna – wyznaczanie linii trendu

Podstawowym pojęciem analizy technicznej jest trend i ma on w tej analizie znaczenie zasadnicze, wyznacza bowiem kierunek ruchu cen. W ogólnym znaczeniu trend to kierunek, w którym podąża rynek. Jednakże ceny, niezależnie od swego kierunku, nie poruszają się po linii prostej. Ich ruchy to serie zygzaków z dość wyraźnymi „szczytami” (górkami) i „dołkami”. O trendzie rynkowym stanowi kierunek, jaki przyjmują istotne szczyty i dołki. Łącząc na wykresie cen (kursów) kolejne szczyty lub dołki otrzymujemy linię trendu oraz formacje cenowe. Subiektywna ocena formacji jest skutkiem między innymi odmiennego podejścia inwestorów do techniki sporządzania wykresu. Część z nich łączy najwyższe i najniższe punkty, inni łączą ceny zamknięcia lub strefy konsolidacji.

wykres liniowy spadkoy

Rys. Wykres liniowy. Połączenie najwyżej położonych cen zamknięcia (szczytów) w trendzie spadkowym.

wykres świecowy spadkoy.

Rys. Połączenie stref konsolidacji na wykresie świecowym. Linia trendu identyczna jak na wykresie liniowym. 

wykres słupkowy spadkowy

Rys. Połączenie stref konsolidacji na wykresie  słupkowym. Linia trendu identyczna jak na wykresie liniowym i świecowym.

wykres słupkowy spadkowy.1

Rys. Połączenie najwyższych punktów na wykresie  słupkowym. Linia trendu przesunięta w stosunku do pozostałych wykresów.

Jeżeli kolejne strefy konsolidacji (szczyty) leżą coraz niżej, mamy do czynienia z trendem spadkowym., a spadkowa linia trendu staje się linią oporu. Im więcej łączy stref konsolidacji (szczytów), tym bardziej rośnie w siłę. Dlatego uważam, że lepszą metodą jest łączenie stref konsolidacji. Jednak stosowanie różnych metod powoduje, że w przypadku gry na spadki „stop losy” powinniśmy stawiać powyżej najwyższych punktów wykresu. Najwyższe ceny, które nie zostały utrzymane świadczą o stanach ekstremalnych na rynku w danym okienku czasowym. Ich świadectwem są długie górne cienie. Mają duże znaczenie wyłącznie w okolicach poziomów wsparcia lub oporu. Cena, która przebiła linię trendu a następnie do niej powróciła świadczy o sile trendu. Taka sytuacja wywołuje zwykle ruch cen w kierunku trendu.

trend wzrostowy

Rys. Połączenie coraz wyżej położonych stref konsolidacji. Trend wzrostowy.

Jeżeli kolejne strefy konsolidacji (dołki) położone są coraz wyżej, mamy do czynienia z trendem wzrostowym, a linia trendu staje się linią wsparcia. ” stop losy” powinniśmy stawiać poniżej najniższych punktów wykresu.

Więcej na temat trendu, formacji liniowych oraz formacji odwrócenia lub kontynuacji trendu mozesz dowiedzieć się na stronie trend.