Analiza techniczna – wskaźniki analizy technicznej

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Analiza techniczna – wskaźniki analizy technicznej

Szybki rozwój informatyki umożliwił opracowanie programów do analizy technicznej, które mają pomóc inwestorowi w podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Obecnie praktycznie każdy program oferowany przez biura maklerskie zawiera cały zestaw tzw. wskaźników technicznych. Jedną z najważniejszych cech tych wskaźników jest możliwość identyfikacji punktów zwrotnych. Jednak każdy inwestor musi zapamiętać, że pełnią one służebną rolę w stosunku do trendu. Budowa wskaźników oparta jest na wzorach matematycznych z automatycznie ustawianymi parametrami. Istnieje jednak  w większości przypadków  możliwość ich doboru przez inwestora. W zależności od ustawienia otrzymamy różne sygnały. Z tego powodu wskaźniki techniczne są mało precyzyjne, gdyż każdy wskaźnik może być interpretowany przez inwestora na własny sposób. Być może jednak, dzięki temu ma tak wielu zwolenników. Wskaźniki techniczne dają różnego rodzaju sygnały.

Najsilniejszym sygnałem jest dywergencjaSiłę dywergencji mierzymy jej klasą. Wyróżniamy dywergencję klasy A, B i C. Kolejnym rodzajem sygnałów jest załamanie, wykupienie i wyprzedanie oraz formacje. Połączenie tych sygnałów z formacjami technicznymi (formacjami świecowymi) pozwala inwestorowi na stosunkowo skuteczny sposób zawierania transakcji.

Więcej na temat sygnałów możesz dowiedzieć się na stronie dywergencja.

Ważną wskazówką dla inwestora przy zawieraniu transakcji na podstawie stanów wykupienia (wyprzedania) jest analiza oscylatora w węższej ramie czasowej (odwrotnie niż przy wskaźnikach śledzących trend) niż ta , w której zamierza przeprowadzać transakcje. Węższe okienko czasowe pozwoli wyłapać krótkoterminowy zwrot na rynku.

Wskaźniki techniczne podzielono na:

  • Wskaźniki śledzące trend.

  • Oscylatory.

Zależnie od swojej konstrukcji jedne działają lepiej, gdy rynek jest w trendzie wzrostowym lub spadkowym , inne w trendzie horyzontalnym.

Dlatego zanim przystąpimy do ich użytkowania, powinniśmy przetestować jakość wysyłanych przez nie sygnałów na platformie „DEMO”.

1. Wskaźniki śledzące trend.

Wskaźniki śledzące trend dobrze sprawdzają się w trendzie wzrostowym lub spadkowym lecz dają wiele fałszywych sygnałów w trendzie horyzontalnym. Należą do nich między innymi: średnie kroczące, kanał cenowy średnich ruchomych, wstęga Bollingera (kanały odchylenia standardowego), analiza zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych – MACD, system kierunkowy – ADX (Average Directional Movement Index), równowaga wolumenu – OBV.

2. Oscylatory

Za pomocą oscylatorów możemy rozpoznać niemożliwe do utrzymania poziomy optymizmu i pesymizmu inwestorów. Kiedy przesadny optymizm winduje ceny zbyt wysoko lub panika na rynku doprowadza do zbyt głębokiej przeceny, wytrawny inwestor za pomocą oscylatorów precyzyjnie określa moment wejścia na rynek.

Jak już wcześniej zaznaczyłem podstawą do zastosowania odpowiednich narzędzi analizy technicznej jest rozpoznanie przez inwestora panującego trendu. Inna będzie bowiem technika posługiwania się oscylatorem w trendach wzrostowych lub spadkowych, a inna w trendach horyzontalnych. Abyśmy mogli prawidłowo stosować oscylatory, musimy znać ich budowę a dzięki temu zastosowanie i technikę inwestowania. Na początek prześledźmy zachowanie się oscylatorów najbardziej popularnych wśród inwestorów: oscylatora RSI i oscylatora stochastycznego w silnym trendzie oraz w formacji horyzontalnej

oscylaor STS w trendzie 

Rys. Zachowanie się oscylatora stochastycznego i oscylatora RSI w silnym trendzie spadkowym

Jak widzimy na wykresie oscylator stochastyczny daje wiele fałszywych sygnałów (oznaczonych literą F) kupna, natomiast przez większą część trendu spadkowego RSI przebywa w strefie neutralnej, dzięki czemu nie zamkniemy swoich pozycji zbyt wcześnie.

oscylaor STS w trendzie horyzontalnym.

Rys. Zachowanie się oscylatora stochastycznego i oscylatora RSI w trendzie horyzontalnym.

Jak widzimy na  wykresie, w trendzie horyzontalnym oscylator stochastyczny daje wysoki % wiarygodnych sygnałów, natomiast oscylator RSI nie daje praktycznie żadnego sygnału, przebywając przez cały okres w strefie neutralnej. Posługiwanie się oscylatorem stochastycznym uzależnione powinno być wyłącznie od szerokości trendu horyzontalnego, gdyż duża ilość sygnałów powoduje gwałtowny wzrost kosztów transakcyjnych i kosztów poślizgu co może być dla inwestora mało opłacalne.

Więcej na temat najczęściej wykorzystywanych wskaźników oraz techniki gry za ich pomocą dowiesz się na stronach: średniaMACDRSI;