Analiza techniczna – wykres cenowy

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Analiza techniczna – wykres cenowy

Mimo, że pojedynczy wykres nie ma dla analizy technicznej większego znaczenia, to jednak może dostarczyć wielu cennych dla inwestora informacji. Najważniejszą z nich jest cena otwarcia i cena zamknięcia.

wykres cenowy 1

Rys. Cena zamknięcia powyżej ceny otwarcia.

Cena zamknięcia, która znajduje się powyżej ceny otwarcia świadczy o przewadze kupujących (byków). Ich siłę na wykresie wyznacza odległość pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia. Czym większa odległość, tym większa siła kupujących. Najwyższy punkt na wykresie to maksymalna siła „byków”.

wykres cenowy

wykres cenowy

 Rys. Cena zamknięcia poniżej ceny otwarcia.

Siłę sprzedających (niedźwiedzi) przedstawia wykres, w którym cena otwarcia znajduje się poniżej ceny zamknięcia. Najniższy punkt oznacza maksymalną siłę „niedźwiedzi”.

wykres cenowy 2

Rys. Niewielka odległość pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia świadczy o równowadze sił.

wykres cenowy.4

Rys. Duże odległości pomiędzy najwyższą a najniższą ceną świadczą o dużym natężeniu konfliktu pomiędzy kupującymi a sprzedającymi.

Jak widzimy pojedynczy liniowy wykres ceny nie oddaje nam w pełni obrazu rynku, szczególnie w przypadku dużej różnicy ceny najniższej i najwyższej. Nie wiemy także czy sesja zakończyła się wzrostami czy spadkami, bowiem dopiero  połączenie poszczególnych pojedynczych wykresów da nam właściwy obraz rynku.

wykres cenowy.3

   Rys. Wykres słupkowy.

wykres cenowy.5

Rys. Wykres świecowy.

wykres cenowy.6

Rys. Wykres liniowy.

Na powyższych rysunkach zostały przedstawione wykresy z tego samego okresu inwestycyjnego. Jak widzimy wykres liniowy nie odzwierciedla większości charakterystycznych cech poszczególnych sesji: luk cenowych, otwarcia oraz ceny najwyższej i najniższej. Dla części inwestorów cechy te nie mają większego znaczenia, gdyż najważniejszą dla nich jest cena zamknięcia, która w praktyce decyduje czy sesja miała charakter wzrostowy, czy spadkowy.